Global Goals Vlag wappert in Grou

In Grou aandacht geven aan de landelijk SDG-Vlaggendag is een initiatief van UVV en Grou2030 waarbij Pleatslik Belang, Kringloop, Amaryllis, PKN Grou en Friesmastate zich van harte aansloten. Al deze organisaties zetten zich in om niet alleen Grou maar ook de wereld steeds weer een stukje sterker te maken. Samen bereiken we meer dan alleen. ‘Gearwurking om de doelstellingen te heljen’ is niet voor niets doel 17 van de Global Goals.  Vandaar dat op zaterdagochtend 23 september, in goed gezelschap, de SDG-vlag in top ging bij Friesmastate. Een verslag is te zien op grousters.nl/video-waarom-wappert-de-global-goals-vlag-vandaag-in-grou/

De Sustainable Development Goals (SDG’s) ook wel Global Goals genoemd zijn de 17 ontwikkelingsdoelen die wereldwijd door de VN zijn vastgelegd met als doel om armoede en ongelijkheid te verminderen en positieve klimaatveranderingen teweeg te brengen.

De samenwerkende organisaties willen deze wereldwijde duurzame doelen steeds meer zichtbaar en bespreekbaar maken bij hun werk. Zo hangen ze sinds kort als kleurig canvasdoek in de Doarpskeamer, mar dan wol yn it Frysk. Hiermee willen we mensen ervan bewust maken dat inzet voor elkaar en  voor je dorp ook bijdraagt aan de wereldwijde doelen. En dat zeker ook leuk en gezellig kan zijn.

Markt ‘Lekker Lokaal!’ 2023

Zondag 24 september, 13:00 – 16:00

Boerderij Bouma, Hôflân 8a, Grou

Na het succes van 2021 en 2022 organiseert de werkgroep Voedsel van Grou2030 opnieuw de voedselmarkt Lekker Lokaal! bij de biologische melkveehouderij van Jolanda en Sybrand Bouma.

De droom van werkgroep Voedsel van Grou2030 is op duurzame wijze en in de directe omgeving van Grou geproduceerd voedsel, met korte lijnen tussen producent en gebruiker. Met deze markt wil de werkgroep lokale aanbieders en consumenten dichterbij elkaar brengen. Ruik, zie, proef en beleef wat onze mooie omgeving te bieden heeft! De locatie waar de markt plaatsvindt is aan het Hôflân 8a te Grou aan de doorgaande weg van Grou naar Warten.

Naast veel aanbieders van vorig jaar, laten ook nieuwe lokale aanbieders aan belangstellenden zien welke lekkere, gezonde en verantwoorde voeding er in de eigen regio wordt gemaakt of wat je zelf kunt verbouwen. Er is dit jaar ook aandacht voor compostering. Alle deelnemers worden genoemd in deze lijst: Lekker Lokaal 2023 – deelnemerslijst

“Bosk” ook voor Grou

Het wandelende “Bosk” was één van de hoogtepunten van de manifestatie Arcadia.  Dit bestond uit tientallen houten bakken gevuld met bomen en deze werden een aantal keren verplaatst door de stad Leeuwarden. Hierdoor hebben bezoekers kunnen genieten, maar vooral ervaren wat een groene omgeving met je doet. Heel veel positieve reacties volgden.

Het centrum van Grou heeft weinig groen en dat gaat veranderen. Ook in Grou komen bakken met bomen. Ook deze bomen gaan “wandelen” en wel door de Hoofdstraat, over het Halbertsma plein, langs Doorbraak/ Gedempte Haven en de Meersweg.

Zes bakken zijn gevuld door Snoek Puur Groen met in elk vier behoorlijk grote bomen.  Vrijwilligers van de Groene Brigade van Grou2030 zullen er vanaf het najaar voor zorgen dat er beplanting onder komt. Hiermee wordt uitdroging van de grond tegengegaan. Het water geven wordt deze zomer professioneel verzorgd: ook door Snoek Puur Groen. De bakken blijven drie jaar beschikbaar voor Grou.

Via de Business Club Grou is voor dit project een subsidie aangevraagd. Het plan komt uit de koker van Grou2030 en wordt van harte ondersteund door de Doarpskoöperaasje in oprichting.  In Doarpskoöperaasje Grou zijn na de definitieve oprichting diverse organisaties vertegenwoordigd, zoals Pleatslik belang Grou, Grou Aktief, Business Club Grou e.d.