ENERGIE

Grou staat internationaal op de kaart als een innoverend waterdorp. Ons water, voedsel, energie en (water)vervoer is circulair en CO2-neutraal.

In 2030 is Grou energieneutraal. Dat betekent dat de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt én dat er voldoende is voor zowel de inwoners als voor de bedrijven, voor wonen, werken en vervoer. Onze werkgroep Energie werkt binnen dit thema aan de onderwerpen energiebesparing en groene energie. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over isolatie van huizen of daadwerkelijk hierbij te helpen. Concrete ideeën waar aan wordt gewerkt zijn energiecoöperatie, aquathermie, zonnedaken, dorpsmolen en deelauto’s.

We dromen van een Rjochte Grou als ontwikkelzone voor watertransport en water-wonen. Mobiliteit is nodig maar kán anders. Ons doel is te komen tot een autoluw en groen Grou.