ENERGIE

In 2030 is Grou energieneutraal. Dat betekent dat de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt én dat er voldoende is voor zowel de inwoners als voor de bedrijven, voor wonen, werken en vervoer.

Onze werkgroep Energie is bezig met de thema’s energiebesparing, zonne- en windenergie. We onderzoeken de kansen van een dorpsmolen, panelen op daken van bedrijven en boothuizen, warmte uit water. En we werken aan tegengaan van verspilling door inwoners te helpen aan kennis over isolatie van huizen.

Binnen dit onderwerp van De Droom valt ook mobiliteit/ vervoer en water. We werken toe naar het Pikmeer als Nationaal Park met de snoek als beeldmerk en kwaliteitsnorm. We dromen van een Rjochte Grou als ontwikkelzone voor watertransport en water-wonen. Mobiliteit is nodig maar kán anders en we onderzoeken hoe. Om vervolgens stappen te kunnen zetten, op weg naar een autoluw en groen Grou.