ENERGIE

Grou staat internationaal op de kaart als een innoverend waterdorp. Ons water, voedsel, energie en (water)vervoer is circulair en CO2-neutraal.

In 2030 is Grou energieneutraal. Dat betekent dat de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt én dat er voldoende is voor zowel de inwoners als voor de bedrijven, voor wonen, werken en vervoer.

Onze werkgroep Energie werkt binnen dit thema aan de onderwerpen energiebesparing (bijvoorbeeld door voorlichting over isoleren) en groene energie (energiecoöperatie, aquathermie, zonneweide en dorpsmolen zijn ideeën).

We dromen van een Rjochte Grou als ontwikkelzone voor watertransport en water-wonen. Mobiliteit is nodig maar kán anders.  Doel is te komen tot een autoluw en groen Grou.