SAMENLEVING

Grou heeft een inclusieve samenleving: het dorp is voor iedereen toegankelijk en heeft voldoende voorzieningen voor iedereen om te wonen, te spelen, te recreëren en deel te nemen aan de maatschappij. Grou is daardoor geschikt voor jong en oud, arm en rijk en mensen met en zonder beperking.

In 2030 zijn belemmeringen voor sociale deelname letterlijk en figuurlijk verwijderd, zodat elke inwoner volwaardig mee kan doen aan het maatschappelijk leven. Culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen spelen geen rol.

Vanuit onze Droom ontwikkelen we een visie op wonen, werken en leven en brengen we deze in bij Grou Breed. De gemeente onderschrijft de meerwaarde van het samen ontwikkelen hiervan.

De werkgroep Samenleving heeft op het gebied van toegankelijkheid samenwerking gezocht met een soortgelijke werkgroep in Leeuwarden. Zij inventariseren belemmeringen in het dorp en zorgen ervoor dat die verwijderd worden.