SAMENLEVING

In 2030 zijn belemmeringen voor sociale deelname letterlijk en figuurlijk verwijderd, zodat elke inwoner volwaardig mee kan doen aan het maatschappelijk leven. Culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen spelen geen rol.

Onze werkgroep Samenleving heeft op het gebied van toegankelijkheid samenwerking gezocht met een soortgelijke werkgroep in Leeuwarden. Zij inventariseren belemmeringen in het dorp en zorgen ervoor dat die verwijderd worden.

De werkgroep Wonen is bezig met een visie op wonen, werken en leven in Grou. Gericht op alle leeftijden en inkomensgroepen. Dit gebeurt in samenwerking met andere groepen binnen Grou.