SAMENLEVING

Grou heeft een inclusieve samenleving: het dorp is voor iedereen toegankelijk en heeft voldoende voorzieningen voor iedereen om te wonen, te spelen, te recreëren en deel te nemen aan de maatschappij. Grou is daardoor geschikt voor jong en oud, arm en rijk en mensen met en zonder beperking.

In 2030 zijn belemmeringen voor sociale deelname letterlijk en figuurlijk weggehaald, zodat elke inwoner volwaardig mee kan doen aan het maatschappelijk leven. Culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen spelen geen rol.
Bloeizone Grou2030 is een werkgroep die zich richt op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het tegengaan van armoede. Dit doen de vrijwilligers in nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk, het welzijnswerk en de sport.
De werkgroep Samenleving werkt op het gebied van toegankelijkheid samen met een soortgelijke werkgroep in Leeuwarden. Zij inventariseert belemmeringen in straten, op stoepen en pleinen en zorgt ervoor dat die verwijderd worden. toegankelijkgrou@gmail.com

Een derde werkgroep onder dit thema heeft vanuit onze Droom een visie op wonen, werken en leven ontwikkeld en ingebracht bij Grou Breed. Vanaf 2022 zijn de uitkomsten hiervan de basis voor de mogelijke start van onder andere de dorpscoöperatie.