OVER ONS

Grou2030 is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op het realiseren van een duurzame samenleving voor Grou en omgeving. Zij hanteert een integrale benadering van duurzaamheid, gebaseerd op de vier pijlers van The Natural Step. In 2018 is De Droom van Grou voor 2030 geschreven door enkele tientallen Grousters.

De vrijwilligers van Grou2030 willen een beweging op gang en stap voor stap toewerken naar de realisatie van De Droom. Diverse werkgroepen zijn sindsdien aan het werk met hun eigen thema. Soms helpt Grou2030 burgers om een eigen actie of goed idee uit te voeren.

Grou2030 is voortgekomen uit Werkgroep Duurzaam Grou, die lang onderdeel is geweest van Pleatslik Belang Grou. Er is samenwerking binnen het dorp in de vorm van de Stuurgroep met de voorzitters van Pleatslik Belang Grou, Business Club Grou en Promotie Grou. Grou2030 is lid van Grou Breed. Buiten Grou is er ook samenwerking, onder andere met de gemeente Leeuwarden.