Meer biodiversiteit nabij Nij Djip

Er worden plannen gemaakt voor een sterke opwaardering van de biodiversiteit op de driehoek De Vlet-De Boeijer-Nij Djip. Bewoners  in de directe omgeving krijgen hierbij inspraak.

De laatste 15 jaar is er een groeiend besef dat groen het ondergeschoven kind is geweest in de samenleving. Woonwijken versteenden door de nadruk die er op bereikbaarheid en parkeren werd gelegd. Daardoor is er veel groen verdwenen. Toch is groen van groot belang voor een goede kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving. Het zorgt voor schonere lucht, voor schaduw, voor wateropname, voor stofvang. Het geeft beschutting. Het maakt mensen gelukkiger. En het biedt leefgebied voor vogels, dieren en insecten.

Dit is ook bekend bij de gemeente Leeuwarden en die heeft er beleid op gemaakt om, samen met bewoners(organisaties), meer en kwalitatief beter groen terug te brengen in de openbare ruimte. De werkgroep Biodiversiteit probeert in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en betrokkenen het groen in Grou uit te breiden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Hierbij leggen we accent op vergroting van de biodiversiteit. Enkele resultaten van onze inspanningen zijn het realiseren  van de geveltuintjes in De Baai en het extensiever maaibeheer van het gehele bijenlint.

Mogelijkheden voor meer biodiversiteit
Het grote driehoekige grasveld (3600 m2) tussen De Boeijer, De Vlet en Nij Djip is een van de grasvelden die aanvankelijk 26 keer per jaar werd gemaaid en sinds een jaar of vijf onderdeel is van het bijenlint met minder intensief  maaibeheer. Maar het terrein biedt mogelijkheden voor het laten ontstaan van veel meer biodiversiteit, juist door zijn geschikte ligging. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het water van het Nij Djip een grotere rol te laten spelen, door er hoogteverschillen in aan te brengen, en met meer struiken en/of bomen te werken. Op deze wijze kan er een aantrekkelijk, ecologisch buurtparkje ontstaan.

De gemeente heeft op basis van de bodemgesteldheid en de omstandigheden een schetsplan gemaakt. Het is een schetsplan, een leidraad, en is niet definitief.
Er kunnen aanvullingen en kleine veranderingen in aangebracht worden. Daartoe zijn bewoners van de aangrenzende woningen aan De Fûke, De Boeijer en De Vlet middels een brief geïnformeerd; zij kunnen meedenken over het aanpassen van het gebied.

In de brief aan de bewoners staat een verkeerde datum voor de bijeenkomst met bewoners op het veld. De juiste datum is: zaterdag 28 oktober. Om 10:00 uur is dan gelegenheid om ideeën en onduidelijkheden te bespreken. We horen graag of u op 28 oktober aanwezig bent: info@grou2030.nl

Het streven is het plan nog dit jaar uit te voeren. De toelichting vindt u hier: Ontwerpschets inrichting en toelichting driehoek Vlet

In actie voor Skjin Wetter

Op zaterdag 14 oktober hebben een twintigtal vrijwilligers wind en kou getrotseerd om de wateren in en om Grou weer een beetje mooier te maken.

De mensen gingen op pad met diverse bootjes en boards en op de fiets, gewapend met grijper en schepnet. Veel rotzooi werd op deze manier uit het water en het riet opgevist.

 

 

 

 

 

 

De Groenbrigade ontfermde zich over de pier en verwijderde daar behalve zwerfafval ook de opgeschoten wilgen en ander ongewenst groen.

In actie voor ‘Skjin Wetter’

Op 14 oktober steken we met zo veel mogelijk mensen in Grou de handen uit de mouwen voor Skjin Wetter. Doe ook mee, jouw hulp is hard nodig!

 7-14 oktober is het de week van Skjin Wetter. Dan ruimen honderden vrijwilligers zwerfafval op, dat in en rond het water ligt.  Skjin Wetter is een initiatief van de FMF, Wetterskip Fryslân en negen Friese gemeenten. In Grou hebben Grou2030 en Supaway de actie opgestart om op 14 oktober zoveel mogelijk meters oever en water afvalvrij te maken. Zie hieronder hoe je je kan aanmelden.

Deze editie van Skjin Wetter staat in het teken van ‘Afval als grondstof’, want afval zou niet mogen bestaan!  Jaarlijks belandt er toch 50 miljoen kilo zwerfafval op straat in Nederland, dat zijn ongeveer tienduizend vuilniswagens vol. Als afval goed terecht komt kan er steeds meer afval gerecycled worden en komt het terug in de kringloop. Tijdens Skjin Wetter wordt ervoor gezorgd dat zwerfafval terecht komt in de afvalscheiding. In 2050 wil Nederland helemaal circulair zijn. Dit betekent dat iedere kilo afval wordt gerecycled tot een nieuw product.

In de gemeente Leeuwarden doen de volgende organisaties mee aan de actie: MDT, Duikvereniging Leeuwarden, OSG Piter Jelles de Brêge Praktijkonderwijs, CSG Comenius Zamenhof Praktijkschool, Scouting bij Nacht Doorman,  SUP Skool Leeuwarden, SUP Loods Leeuwarden, CSG Comenius Mariënburg, Scouting de Esdoorn, Waterscouts Duco van Martena, SUP Away, Rondvaart Praamverhuur Leeuwarden, Partij voor de Dieren en de Lionsclub Leeuwarden.

In Grou starten we om 14 uur op het strandje bij MB Zeilcentrum Grou. We maken het water schoon via sup of sloep en het land lopend of op de fiets. We gaan 1,5 uur aan de slag en om 15.30 uur zien we elkaar weer op het strandje en daar wacht dan koffie, thee, limonade en wat lekkers. Dan kunnen we meteen al het afval bij elkaar leggen en zien hoeveel we hebben opgehaald!

De actie is voor jong en oud, iedereen mag mee doen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Voor grijpers, vuilniszakken, hesjes en zwemvesten wordt gezorgd. Als je op het water wil schoonmaken kan dat met je eigen vaartuig of je kan via Supaway een sup reserveren. Vergeet je niet aan te melden dan weten we hoeveel mensen er komen.

Wat: Actie Skjin Wetter op 14 oktober

Waar: 14 uur verzamelen op het strandje bij MB Zeilcentrum Grou

Voor wie: jong en oud, iedereen kan mee doen

Meenemen: sup, boot of fiets; voor opruimmateriaal wordt gezorgd

Aanmelden: