BEST-inzamelactie van KV Mid-Fryslân loopt door

Helaas wéér geen vrijmarkt. Maar wat doe je dan wel met je spullen? Juist! Gebruik de BEST-Tas! Want jouw oude Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel verdienen een tweede leven! En je support ook nog onze korfbalvereniging!  De BEST-actie zorgt voor een opgeruimd humeur bij de inwoners van Grou en de korfballers van KV Mid-Fryslân.

De BEST-inzamelactie van Korfbalvereniging Mid-Fryslân/Jansma-Burdaard loopt nu twee jaar.  Inwoners van Grou kunnen gebruik van de mogelijkheid om de BEST-tas te vullen met overtollige Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel.  Een keer per maand rijden de korfballers langs de adressen die een tas hebben aangemeld via Syp of de Omrin Afvalapp. In kantine de Ynrinner wordt alles gesorteerd. Het grootste deel is textiel, daarna volgen boeken en elektrische apparaten. Speelgoed is de kleinste categorie. De ingezamelde goederen worden iedere maand opgehaald door Kringloop Grou. Deze manier van inzamelen zorgt voor een goede bestemming van de overtollige spullen en steunt de vereniging, de kringloopwinkel en het milieu.

Om echt te slagen zou BEST nog wel bekender moeten worden in Grou. De actie is een pilot waarmee de korfbalvereniging de gemeente en Omrin helpt onderzoeken of de actie ook voor meerdere wijken en dorpen een vervanging kan zijn voor het oud papier ophalen. Informatie staat op de speciale website voor de actie: www.besttasgrou.nl

Volop groenacties

Op Goede Vrijdag zetten vrijwilligers van Grou2030 samen met enkele bewoners 12 jonge fruitbomen en bessenstruikjes in de voortuinen aan de Gruttostraat. De bedoeling is duidelijk: meer groen is fijner voor mensen en helpt tegen hittestress of tegen wateroverlast. Bloeiende bomen en struiken vormen voedsel voor insecten en later voor vogels en natuurlijk ook voor mensen. Een echte win-winsituatie.

De actie is gesponsord door Bruna Grou die het drukwerk schonk, door Snoek Puur Groen die tuinaarde en compost doneerde en door Joël van de Broek en zijn vaste hulp Wietse van Yn’e Sinne farm. Zij stelden hun tijd en kennis & kunde ter beschikking. Een eerdere actie vond plaats op 3 december jl. op dezelfde dag als de aanplantactie van het Tiny Forest bij de basisschool. In de Roerdompstraat werden toen ook in 12 voortuinen bomen en struiken geplant. De volgende groenactie, dit keer voor geveltuintjes, staat gepland in de Baai.  Wil je ook met je straat meehelpen aan vergroening, meld je dan aan via info@grou2030.nl.

De actie in de Baai sluit mooi aan bij het NK Tegelwippen. Het doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels uit de grond ‘wippen’ en verruilen voor groen. Meer dan veertig gemeenten hebben zich aangemeld. Er zijn derby’s tussen Leeuwarden en Groningen, Amsterdam en Rotterdam, Breda en Tilburg en Utrecht en Den Haag. In al deze gemeenten vervangen inwoners een deel van hun tegels door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefomgeving voor insecten en dieren te verbeteren. https://nk-tegelwippen.nl/

 

Grou2030 is een Voedselbank voor Bijen

Sinds 2017 doen The Pollinators mee aan de Nationale Zaaidag. Op deze dag – 22 april – roepen de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden heel Nederland op om te zaaien voor de bij. In 2018, het tweede jaar dat The Pollinators meededen met de Nationale Zaaidag, zetten ze voor het eerst ‘voedselbanken voor bijen’ op. Ruim 150 personen en winkels meldden zich aan als distributiepunt voor biologisch bloemzaad, de zaden werden vervolgens gratis uitgedeeld. De edities in 2019 en 2020 waren een enorm succes. Wegens de overweldigende animo is het doel om in 2021 jaar maar liefst 1500 particulieren door het hele land te voorzien van een uitdeelpakket. 

Zaaien voor de bij: hard nodig!

Waarom doen we dit allemaal? Het gaat slecht met de bijen. Van de 359 soorten die in ons land leven staat 55% op de rode lijst, terwijl ze van levensbelang zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook ons eigen voedsel is voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door insecten zoals bijen. Hoog tijd dus om onze kleine vrienden te helpen!

Een van de dingen die jij kunt doen, is bloemen zaaien die vol zitten met voedsel voor bijen. Biologische bloemen welteverstaan, want bestrijdingsmiddelen zijn ontzettend schadelijk – ook voor levensbelangrijke insecten.

22 april is Nationale Zaaidag voor de bij

Benieuwd wanneer je moet zaaien? Doe het op 22 april! Deze dag is niet alleen de internationale Dag van de Aarde, maar ook Nationale Zaaidag! Deze dag werd in het leven geroepen werd door de Bijenstichting en stichting Bijenvrienden. De afgelopen jaren gingen al tienduizenden mensen op 22 april naar buiten om te zaaien. Dat levert een boel kleurrijke én voedselrijke bloemen op en daarnaast creëert het een buzzz, waardoor steeds meer mensen weten hoe belangrijk het is dat we dat we beter met onze bestuivende vrienden om moeten gaan.

Grou2030 is ook een voedselbank voor bijen. Dat betekent dat wij vanaf 6 april 20 zakjes biologisch bloemzaad mogen uitdelen aan geïnteresseerden. Als u een zakje zaad wil komen ophalen, mail dan naar info@grou2030 en we nemen contact met u op.

Mocht u meer informatie willen hebben over dit project en andere projecten, kijk dan eens op de website van nudge.nl/projects/voer-de-bij-bij/