Eerste editie Fittesten in Grou

Vrijwilligers van Bloeizone Grou2030 hebben op woensdag 12 juni een groot succes behaald: er werd aan 100 mensen van 75 jaar en ouder een fittest aangeboden. De werkgroep bestaat al 4 jaar en werkte al die jaren gestaag aan haar speerpunten: leefstijl bevorderen en armoede bestrijden. Een gezondheidscheck kan voor het bevorderen van leefstijl een grote bijdrage leveren. Men weet daarmee immers hoe het staat met de gezondheid en waaraan men zou kunnen werken om die te verbeteren.

De vorm van de fittest is opgezet in nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk, met BV Sport en met ondersteuning van de Hanzehogeschool. Mensen kregen een uitnodiging van de huisartsen en schreven zich in. Al binnen 72 uur moest de inschrijving gesloten worden en er staan nu 100 mensen op de wachtlijst. Dit was boven verwachting.

Ook de fittest zelf verliep boven verwachting. De sfeer was goed, de organisatie was prima, er waren heel veel vrijwilligers die de meetstations bemensten, maar ook in koffie- thee voorzagen. Weer anderen bemensten de adviestafels of de kramen van de gezondheidsmarkt. De bezoekers beoordeelden de fittest met gemiddeld een 8 à 9.

Zo snel als maar enigszins kan, maar in ieder geval in het najaar zal de tweede editie worden georganiseerd. Hopelijk kan er gestaag door worden gewerkt op dit spoor, zodat een fittest ook aan jongere generaties kan worden aangeboden.

Grou Bloeit van 2 – 9 juni 2024

De week Grou Bloeit werd geopend op zondag 2 juni met een gezellige picknick bij het strandje, openingswoorden van voorzitters van BCG en PBG, een toespraak van wethouder voor duurzaamheid dhr. Stellingwerf. De wethouder schetste de kern van de week mooi en plaatste het in een groter verband van de vraagstukken van aarde en mensheid. En tot slot een gezamenlijke plons. Het was de opmaat naar een week met zo’n 40 activiteiten.

Vrijwilligers van Grou2030 organiseerden het nodige hiervan. De dagelijkse ochtendduik om 7 uur met een gezamenlijk ontbijt op de zaterdag kwam van de vrijwilligers van Bloeizone. Zij organiseerden ook twee maal een workshop over positieve gezondheid en de start van Walking Football samen met GAVC.  Deel 2 van de Kruiwagenmars werd gelopen van kinderopvang naar ouderenzorg.  De werkgroep Energie bedacht een week fossiel-vrij-naar-school-of-werk. Dit eindigde in een levendige en muzikale optocht. De vrijwilligers van Voedsel leverden een prestatie om trots op te zijn door een grote duurzame markt in het Wilhelminapark te organiseren. Hier presenteerden zich ook de Groenbrigade, Biodiversiteit en Bloeizone in hun kramen. Dit keer met steun van twee groepen studenten van NHL – Stenden die voor een ludieke aanpak zorgden.

Alles bij elkaar mogen we er trots op zijn dat we met relatief weinig mensen zoveel hebben kunnen bijdragen aan de week Grou Bloeit.

Zie voor een beeldverslag en filmpjes deze link. https://grou.bloeit.frl/zo-beleefde-grou-de-bloeiweek-grou-bloeit-in-fotos-en-videos/

Aarde heeft een Kruiwagen nodig

Afgelopen maandag was het de Dag van de Aarde en werd op diverse plekken in Fryslân de Kruiwagenmars gelopen. Met deze tocht vragen we aandacht voor het belang van een gezonde aarde voor het verbouwen van ons voedsel.

Wij liepen met een stoet kruiwagens van Yn’e Sinne Farm naar de SKF Kinderopvang aan het schoolplein. Deze tocht hebben we ervaren als een hele positieve manier om aandacht te vragen voor het belang van de aarde die we moeten voeden, vruchtbaar houden en niet uitputten. Onderweg kwamen verschillende mensen informatie vragen. Aangekomen op het plein konden we veel kinderen blij maken met een gezonde appel.

Uiteindelijk werden we ontvangen bij de Kinderopvang. De kinderen konden de kruiwagens die gevuld waren met aarde inzaaien. Ze hebben sperziebonen, radijsjes en bloemenmix gezaaid. Daarna werd er natuurlijk water gegeven. De kruiwagens blijven tot en met de bloeiweek van Grou staan bij de kinderopvang.We rekenen erop dat er goed voor gezorgd wordt.