Rondgang langs groenstroken in Grou

Op donderdag 1 juli waren twee medewerkers van de Afdeling Wijkzaken van gemeente Leeuwarden in Grou.  Zij kwamen om samen met vertegenwoordigers van Grou2030 te kijken naar de stand van zaken van het nieuwe maaien. Grou 2030 realiseert de komende jaren samen met de gemeente een 6 kilometer lang bijenlint.

Om nuttig te zijn voor bijen is het nodig dat er meer bloeiende bloemen in de grasstroken komen. Heel vaak maaien is dan natuurlijk uit den boze; dan krijg je alleen kort gras met hier en daar een verdwaalde paardenbloem of boterbloem. Leeuwarden noemt het minder vaak maaien “extensief maaibeheer” en heeft een kaart waarop de aangewezen stroken voor de maaiers zijn vastgelegd. Het intensieve maaien gebeurt ook, vooral op speelplaatsen, de veiligheid gegarandeerd moet worden, een hondenlosloop gebied is of het eenvoudigweg te onhandig is.

Het weghalen van gemaaid gras is van groot belang. Hiermee voorkom je dat er stikstof uitstroomt in de bodem, want daarmee krijgen vooral planten als brandnetel, braam of distel een kans. Dat is té eenzijdig voor insecten en ongewenst voor mensen. Het bleek een nuttig bezoek, want op enkele plekken bleek het gras van maandag na het klepelen nog niet weggehaald te zijn. Jellie Broersma en Riemer Haagsma maakten hiervan notities en zorgen ervoor dat dit hersteld wordt. Bonne Bruinsma en Dick Jonker van Grou2030 brachten enkele klachten in van inwoners en gezamenlijk kwam het viertal tot oplossingen hiervoor.

Mocht u vragen hebben over waar het extensief maaien is afgesproken, dan kunt u de kaart raadplegen waarop dit te vinden is. https://www.leeuwarden.nl/nl/file/36428/download  Deze kaart wordt na dit bezoek een klein beetje aangepast.

 

De Baai is een stuk groener

Op 15 mei 2021 hebben 38 woningen in De Baai een geveltuin gekregen naar aanleiding van een actie van Grou2030. In de straten Skaverij, Skilerij, Tsjettelhûs en Boogstrjitte verdween wel 33 vierkante meter aan klinkers.

Gemeente Leeuwarden paste de bestrating aan en de bewoners hielpen bij het kruien van de tuinaarde.  Zaterdag 15 mei was het feest: de struiken en plantjes de grond in, koffie met gebak en spontane aanmeldingen voor het bestuur van de buurtvereniging. De wijk wordt met deze aanpassing een stuk groener en ook beter ingesteld op plensbuien of grote periodes van droogte en hitte. In Grou zijn een handvol plekken zichtbaar in de zogenaamde klimaatatlas waar regen of hitte slecht wordt verdragen. Daar wil de gemeente iets aan doen. De aanleg van de geveltuinen past daarom goed bij gemeente Leeuwarden, omdat het aansluit bij dit nieuwe klimaat-adaptief beleid. Ook helpt het bij de competitie “Tegelwippen”, een landelijke wedstrijd om zoveel mogelijk groen aan te brengen in stenige buurten.  Door deze actie werden in  Grou 363 tegels “gewipt.”

BEST-inzamelactie van KV Mid-Fryslân loopt door

Helaas wéér geen vrijmarkt. Maar wat doe je dan wel met je spullen? Juist! Gebruik de BEST-Tas! Want jouw oude Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel verdienen een tweede leven! En je support ook nog onze korfbalvereniging!  De BEST-actie zorgt voor een opgeruimd humeur bij de inwoners van Grou en de korfballers van KV Mid-Fryslân.

De BEST-inzamelactie van Korfbalvereniging Mid-Fryslân/Jansma-Burdaard loopt nu twee jaar.  Inwoners van Grou kunnen gebruik van de mogelijkheid om de BEST-tas te vullen met overtollige Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel.  Een keer per maand rijden de korfballers langs de adressen die een tas hebben aangemeld via Syp of de Omrin Afvalapp. In kantine de Ynrinner wordt alles gesorteerd. Het grootste deel is textiel, daarna volgen boeken en elektrische apparaten. Speelgoed is de kleinste categorie. De ingezamelde goederen worden iedere maand opgehaald door Kringloop Grou. Deze manier van inzamelen zorgt voor een goede bestemming van de overtollige spullen en steunt de vereniging, de kringloopwinkel en het milieu.

Om echt te slagen zou BEST nog wel bekender moeten worden in Grou. De actie is een pilot waarmee de korfbalvereniging de gemeente en Omrin helpt onderzoeken of de actie ook voor meerdere wijken en dorpen een vervanging kan zijn voor het oud papier ophalen. Informatie staat op de speciale website voor de actie: www.besttasgrou.nl