DOE JE MEE?

We hopen dat, als de Droom van Grou jou aanspreekt, jij met ons aan de slag wilt. Er zijn een aantal werkgroepen actief en er is natuurlijk ruimte voor meer werkgroepen en extra werk- en denkkracht om de Droom te realiseren. Wil je actief worden en meedenken of eerst meer horen, meld je dan aan via het contactformulier op deze site of via info@grou2030.nl

Wie helpt mee binnen onze werkgroep energie?
Onze werkgroep Energie bestaat nu uit vijf personen, versterking is gewenst. Deze versterking kan bestaan uit mensen die vorm willen geven  aan een Grouster energie coöperatie met bijvoorbeeld een dorpsmolen, maar ook mensen die praktisch aan de slag willen met het stimuleren van energiebesparing door mensen te helpen bij (isolatie)klussen of door voorlichting te geven.

Kan iedereen die dat wil fijn wonen en recreëren in Grou?
In breed verband is er in de herfst van 2020 gezocht naar een gezamenlijk identiteit en toekomstvisie voor Grou. Vanuit Grou 2030 is daar ook volop aan bijgedragen. Een andere vraag vanuit de Droom Samenleving was hoe toegankelijk is Grou voor iemand met een beperking. Hieruit is het meldpunt toegankelijkgrou@gmail.com ontstaan.

Hoe helpen we de biodiversiteit in Grou vooruit met nog meer groene plekken?
Een actieve werkgroep zet zich in voor acties als “Operatie Steenbreek”, een bijenlint en bloeiende groenstroken dwars door Grou. Er wordt ook gezocht naar oplossingen voor hittestress en waterberging, ook in ieders eigen tuin. Bewoners en buurten kunnen zich aanmelden om advies te krijgen voor vergroening van de eigen omgeving. Schoolkinderen worden hier actief bij betrokken. Hulp bij acties is altijd welkom: spitten, planten, zaaien etc. Aanmelden kan via deze website.

Kunnen we elkaar helpen om minder weg te gooien en spullen langer te gebruiken?
Door het met je buurtgenoten delen van gereedschappen en het uitwisselen van diensten bijvoorbeeld voor tuinonderhoud of kluswerk kan er veel materiaal bespaard worden. We zoeken een buurtinitiatief die samen met ons hiervoor een proef wil starten.

Het voorkomen van afval op straat, in het groen en in het water is ook een voor de hand liggend doel. Er ligt al een dorpsbreed voornemen om festivals en andere buitenactiviteiten in Grou afvalvrij te maken. Wij zoeken mensen die dit plan willen ondersteunen.

Wie wil meedenken over korte lijnen tussen productie en consumptie van voedsel?
Wij willen een werkgroep opstarten voor verbinding tussen lokale ondernemers en consumenten. Aanjagers en verbinders hiervoor zijn zeer gewenst. Maar ook mensen die praktisch aan de slag willen met bijvoorbeeld een boerenmarkt of de aanleg van een voedselbos.

Wie helpt mee bij het opzetten van een Grouster Bloeizone?
De thema’s voedsel en samenleving komen samen in het idee van de zogenaamde Friese Bloeizones, naar het voorbeeld van de Blue Zones. Bloeizones zijn gericht op een gezonde leefstijl en samenhang in de gemeenschap. Gezond eten, voldoende bewegen en positieve contacten zijn hierbij belangrijk. Bloeizones lijken binnen de Provinsje Fryslân een belangrijk thema voor de komende decennia. Hierbij aanhaken is voor Grou en haar inwoners een mooie kans. Wie wil meehelpen dit vorm te geven door bijvoorbeeld het starten van wandel- of kookgroepen of het geven van voorlichting is van harte welkom.

Wil je actief worden en meedenken of eerst meer horen, meld je dan aan via het contactformulier.