DOE JE MEE?

We hopen dat, als de Droom van Grou jou aanspreekt, jij met ons aan de slag wilt. Er zijn een aantal werkgroepen actief en er is natuurlijk ruimte voor meer werkgroepen en extra werk- en denkkracht om de Droom te realiseren. Wil je actief worden en meedenken of eerst meer horen, meld je dan aan via het contactformulier op deze site of via info@grou2030.nl

Wie helpt mee binnen onze werkgroep Energie?
Onze werkgroep Energie bestaat op dit moment uit drie personen, versterking is gewenst. Deze versterking kan bestaan uit mensen die willen helpen bij het oprichten van een eigen energie-coöperatie en het realiseren van groene energiewinning. Maar ook mensen die praktisch aan de slag willen met energiebesparende maatregelen, zijn welkom.

Wie helpt mee om Grou nog groener te krijgen?
De werkgroep Groen en Biodiversiteit bestaat uit 6 actieve leden. We kunnen hulp gebruiken om schoolkinderen meer te betrekken bij het vergroenen van ons dorp. Als de wandelpaden door boerenland aangelegd mogen worden, kunnen we daar praktische hulp bij gebruiken voor onder andere het plaatsen van klaphekken en informatieborden. We horen graag als je daarmee wil helpen.

Wie wil meedenken over het bundelen en beschikbaar maken van duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel in Grou?
Er zijn diverse producenten in en rond Grou die hun duurzame producten op eigen erf verkopen. De werkgroep voedsel wil er aan bijdragen dat de afstand tussen lokale producent en consument zo klein mogelijk wordt. Bijvoorbeeld door het realiseren van een centraal verkooppunt of het oprichten van een voedselcoöperatie. Aanjagers en verbinders hiervoor zijn zeer gewenst. Ook mensen die praktisch aan de slag willen zijn welkom: bijvoorbeeld voor een vervolg op de succesvolle voedselmarkt.

Kunnen we elkaar helpen meer te delen en minder weg te gooien?
Door het delen van gereedschappen en het uitwisselen van diensten met je buurtgenoten kan er veel materiaal bespaard worden. Denk bijvoorbeeld aan tuinonderhoud en kluswerk. We zoeken een buurtinitiatief die samen met ons hiervoor een proef wil starten. Het voorkomen van afval op straat, in het groen en in het water is ook een voor de hand liggend doel. Als eerste willen we werk maken van het dorpsbrede voornemen om festivals en andere buitenactiviteiten in Grou afvalvrij te maken. We zoeken mensen die dit plan willen ondersteunen.

Kan iedereen die dat wil fijn wonen en recreëren in Grou?
In breed verband is er in de herfst van 2020 gezocht naar een gezamenlijk identiteit en toekomstvisie voor Grou. Vanuit Grou 2030 is daar ook volop aan bijgedragen. Een andere vraag vanuit de Droom Samenleving was hoe toegankelijk is Grou voor iemand met een beperking. Hieruit is het meldpunt toegankelijkgrou@gmail.com ontstaan.

Wie helpt mee onze Bloeizone uit te bouwen?
Bloeizones zijn gericht op een gezonde leefstijl en onderlinge samenhang in de gemeenschap. Gezond eten, voldoende bewegen en positieve contacten zijn hierbij belangrijk. Daarnaast spelen ook gezonde financiën, een fijn huis en voldoende groen om je heen een positieve rol. Bloeizones lijken binnen de Provinsje Fryslân een belangrijk thema voor de komende jaren, naar analogie van de internationale Blue Zones. Wie wil helpen dit vorm te geven binnen Grou is van harte welkom. Bijvoorbeeld door het starten van wandel- of kookgroepen of door voorlichting te geven of het doen van huisbezoeken tegen armoede.

Wil je actief worden en meedenken of eerst meer horen, meld je dan aan via het contactformulier.