GROEN

Groen krijgt de ruimte en alle groen staat met elkaar in verbinding, zodat plant- en diersoorten hun weg kunnen vinden. Er is een netwerk van wandel-, fiets- en rolstoelpaden en een toegang voor laden en lossen. Alle verharding is waterdoorlatend. Er is een grote diversiteit aan bomen en planten die eetbaar zijn voor mens en/of dier. Ook daken en muren worden hiervoor benut. Het Pikmeer is nationaal park vanwege de hoge biodiversiteit, met de snoek als icoonsoort.

Onze werkgroep Biodiversiteit is actief bezig met het vergroenen van ons dorp: van selectief maaibeleid van de groenstroken tot het bouwen van bijenhotels om een bijenlint door het hele dorp te krijgen. Bij het oeverland aan de Meersweg staan nu informatieborden over de rijkdom aan plantensoorten.

Jaarlijks zijn er acties om een straat van fruitbomen te voorzien en in de Baai zijn geveltuintjes aangelegd. Met de gemeente werken we toe naar betere waterafvoer en waterberging. In dat verband is een “Vergroen je straat wedstrijd” uitgeschreven. Het winnende ontwerp wordt in 2023 uitgevoerd en zal leiden tot een flinke vermindering van bestrating op it Bûterfabryk en de Buorkerij. De bedoeling is dat ook andere straten zich aangemoedigd voelen om dit initiatief te volgen. Samen met de buurdorpen ontwerpen we een wandelnetwerk door het boerenland tussen de dorpen.