GROEN

In 2030 is er sprake van een sterk verbeterde biodiversiteit, wat wil zeggen een grote mate aan verscheidenheid in planten, dieren en insecten.

Onze werkgroep Biodiversiteit is actief met het ondernemen van acties als “Operatie Steenbreek”, met selectief maaibeleid van de groenstroken en met het realiseren van een bijenlint en bijenhotels. Dit gebeurt in samenwerking met gemeente Leeuwarden.  Er zijn tuincoaches beschikbaar om inwoners bij te staan in het vergroenen van hun tuin;  het ruilen van zaden en stekjes is leuk en helpt hierbij. Als start van het bijenlint wordt het oeverlandje bij de Meersweg voorzien van informatieborden over de rijkdom aan plantensoorten.

Met de gemeente werken we toe naar “Volhoudbaarheid”; dit is een initiatief om dorpen en wijken beter voor te bereiden op wateroverlast en droogte. Hoosbuiten en hittestress moeten hierdoor beter opgevangen worden. De werkgroep wil toewerken naar meer waterdoorlatende verharding in de wegen, wateropvangende voorzieningen aan muren, schuttingen, en op daken. Voor elke gekapte boom streven we naar een nieuwe struik of boom, liefst een eetbare vruchtboom of notenboom.