GROEN

Groen krijgt de ruimte en alle groen staat met elkaar in verbinding, zodat plant- en diersoorten hun weg kunnen vinden. Er is een netwerk van wandel-, fiets- en rolstoelpaden en een toegang voor laden en lossen. Alle verharding is waterdoorlatend.

Er is een grote diversiteit aan bomen en planten die eetbaar zijn voor mens en/of dier. Ook daken en muren worden hiervoor benut. Het Pikmeer is nationaal park vanwege de hoge biodiversiteit, met de snoek als icoonsoort.

Onze werkgroep Biodiversiteit is actief bezig met het vergroenen van ons dorp van selectief maaibeleid van de groenstroken tot het uitdelen van bloemenzaad en bouwen van bijenhotels.  Er zijn tuincoaches beschikbaar om inwoners bij te staan in het vergroenen van hun tuin. Veel gebeurt in nauwe samenwerking met gemeente Leeuwarden.

Als start van een bijenlint door heel Grou wordt het oeverland bij de Meersweg voorzien van informatieborden over de rijkdom aan plantensoorten. Voor elke gekapte boom streven we naar een nieuwe struik of boom, liefst een vruchten- of notenboom.

Met de gemeente werken we ook mee in het initiatief “Volhoudbaarheid” om dorpen en wijken beter voor te bereiden op wateroverlast en droogte. Hoosbuien moeten hierdoor beter opgevangen worden en hittestress worden teruggedrongen. De werkgroep wil toewerken naar meer waterdoorlatende verharding in de wegen, wateropvangende voorzieningen aan muren, schuttingen, en op daken.