CIRCULAIR

Het delen, lenen en ruilen van spullen en zorgen voor reparatie of hergebruik vinden we van belang om een bijdrage te leveren aan minder afval. Maar ook om verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Daartoe zouden we als gemeenschap bij de aanschaf van spullen beter kunnen letten op herbruikbaarheid van het materiaal. Ook willen we toewerken naar een gemeenschap waar het besef overheerst dat afval voor de één dient als grondstof voor een ander. Bij het delen of ruilen kun je ook denken aan het ruilen van diensten.

Voor de uitwerking van dit droombeeld denken we aan het starten van een leenwinkel, aan deelauto’s of aan het opzetten van een Coöperatie Grou waar spullen kunnen worden ingebracht en weer worden gebruikt/ geleend. Met de ondernemers zouden we graag willen kijken naar hun afvalstromen en wie gebruik kan maken van afval van de één als grondstof voor de ander.

Vanaf 2021 zullen organisatoren van evenementen en festivals van Grou toewerken naar afvalvrije feesten.