Doarpsaksje enerzjy besparje

,

Het Grouster Fixteam gaat op 5 januari 2024 aan de slag met buisisolatie in de Vogelbuurt. Voor deze grote isolatieklus wordt nog extra werkkracht gezocht.

In veel huizen in deze buurt staat de ketel op de nog ongeïsoleerde zolder. Door de leidingen aldaar van buisisolatie te voorzien, kan er direct veel gas bespaard worden. Op vrijdag 5 januari staat er een bus vol materialen bij de Kievitstraat nr. 19. We starten om 10 uur en na de lunchpauze gaan we om 13:30 uur weer door. Het werk in de huizen wordt in tweetallen opgepakt. Wie kan het Fixteam die dag een paar uurtjes helpen? Mail je naam en of je in de ochtend of de middag komt naar fixteamgrou@gmail.com.

 

Resultaten van het Fixteam

,

Het Fixteam is zo’n twee maanden aan de slag in Grou en er is er weer in veel huizen nuttig werk verricht. De teller, die al op 92 huizen stond in maart van dit jaar, loopt lekker door. De afgelopen weken zijn er zo’n 70 huizen gefixt.  In januari gaat het team met frisse moed verder. We  verwachten dat er nog minstens zo’n aantal zullen volgen.

Naast het huis-aan-huis aanbieden van de hulp in diverse straten  is er nu ook de mogelijkheid van de vrije aanmelding voor iedereen in Grou. Dit kan door een mail te sturen naar Fixteamgrou@gmail.com. Aanmelden als vrijwilliger kan ook, bijvoorbeeld voor het vermaken en ophangen van gordijnen.

De energiebesparing en comfortvergroting op de gefixte adressen is niet de enige winst voor Grou. De tijd en inspanning die vrijwilligers in het fixen stoppen wordt namelijk beloond met een Fixvergoeding. Deze spelen we door naar lokale clubs en verenigingen als ondersteuning van investeringen en activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in de Grouster Mienskip. De Fixvergoeding van afgelopen seizoen is door de PKN benut voor een energiescan van de Sint Piterkerk en monumentaal dubbel glas in het catechisatielokaal.

Het Fixteam bestaat uit 15 mannen en vrouwen. Een deel hiervan staat op bijgaande foto in de energiek paarse bodywarmers van Grou2030. Het werk van het Fixteam wordt mogelijk gemaakt door Pleatslik Belang, Gemeente Leeuwarden, Rabobank, Energiebank Fryslân en particuliere donaties.

Tocht en kou in huis aangepakt

,

Eind 2022 schoten de prijzen voor stroom en gas omhoog; Nederland zat ineens in een energiecrisis. Bewoners van huizen met een energielabel E t/m G kregen de boel niet meer warm gestookt zonder te bezuinigen op andere dingen. Het was de start van Fixteam Grou, een initiatief van Grou2030, maar alleen mogelijk door intensieve samenwerking met anderen.

Tussen december en april gingen 14 vrijwilligers aan de slag om – gratis en voor niets – tochtige huizen een beetje minder tochtig te maken. Zij “fixten” vorig jaar 91 huizen met tochtstrippen, een brievenbusborstel, een waterbesparende douchekop en radiatorfolie. Dit jaar komt daar nog bij: buisisolatie en gordijnen.

En dat gaat nu weer gebeuren: de flyers zijn klaar, de groep vrijwilligers is er weer en het geld is er ook. Dus meldt u gerust aan als u uw huis wilt laten aanpakken. Ook nieuwe vrijwilligers die kunnen klussen of gordijnen kunnen naaien, zijn van harte welkom.

U kunt zich melden als vrijwilliger voor Fixteam Grou of als bewoner van een tochtig huis door een mail te sturen naar fixteamgrou@gmail.com  Ook kunt u bellen of appen met 06 – 2309 9971