Gezocht: ‘burgemeester voor één dag’ -dd 26 mei-

“Wat zou jij als eerste aanpakken als je de Burgemeester was: wat wil je bereikt hebben bij het einde van je ambtstermijn in 2030?  Wat vind je belangrijk, hoe kom je daar en wat kom je tegen op je reis daar naartoe?”

Op Hemelvaartsdag komt niet alleen de Karavaan naar Grou. Maar ook Lijn 30, de actiebus van de Friese Milieufederatie. Deze Bus nei de Takomst wil samen met de inwoners de route uitstippelen naar een duurzame toekomst voor Fryslân. Bewoners wordt gevraagd om ‘Burgemeester voor 1 dag’ te zijn. Een Burgemeester met een visie op hoe Fryslân een duurzame toekomst. Een visie die wij graag horen! Al deze wensen, gedachten en ideeën werken we later uit om te komen tot het ‘Verdrag van de Karavaan’, een verdrag wat gedragen is door zoveel mogelijk organisaties die zich inzetten voor een duurzame toekomst en – nog belangrijker – door de inwoners zelf.

In Grou kunnen we al een aantal specifieke kwesties benoemen die de komende jaren zullen spelen.  Maar heb je zelf een thema waar je een duurzaam voorstel voor wilt doen, dan horen we dat ook graag. De Bus nei de Takomst staat tussen 14 en 16 uur op het plein tussen Parkstraat en Hoofdstraat. We ontvangen je graag aan onze stamtafel.

Hoe denk je als Burgemeester hierover?

  • Mobiliteit: Als we minder verkeersdrukte en blik in de straten willen, hoe komen wij zelf, onze gasten en onze spullen in 2030 dan bij ons woonhuis?
  • Wonen: hoe ziet het Halbertsmaterrein er in 2030 uit en wat voegt dit deel van het dorp dan toe aan Grou?
  • Energie: welke duurzame energiebron past het beste bij ons dorp? Op welke plekken in Grou en directe omgeving wordt in 2030 extra duurzame energie gewonnen?
  • Vitaliteit: wat kun je in 2030 allemaal doen in ons nieuwe multifunctioneel centrum? En waar heeft dit MFC een plek gekregen en hoe ziet het gebouw er uit?
  • Voedsel: Een gezamenlijk maaltijd van eigen bodem: hoe ziet die er in 2030 uit en waar koop je de ingrediënten?
  • Jeugd: Waar en hoe spelen de kinderen in 2030 buiten? En hoe wordt de strook langs de snelweg gebruikt: sportvelden, ijsbaan, skatecourt, scholen, Tiny forest, sporthal en meer?

In totaal nodigen wij voor deze dag 10 Burgemeesters uit om een plekje te bezetten aan onze duurzame tafel. Je bent dus in een unieke positie. Grijp jij deze kans? Je mag een pitch doen, je verhaal delen, het op papier zetten, uitbeelden, vertellen door geïnterviewd te worden, geef maar aan wat je graag wil. Klimaatgedeputeerde Ymkje Ypma is de gastvrouw.

Wil je meedoen, stuur dan een mail naar info@grou2030.nl, stel je zelf voor en geef aan over welke thema’s je het wilt hebben. Vragen? Bel met Marieke van der Hoek, Programmamanager FMF, 06-51850303 of met Enny van der Wiel, Grou2030, 06 52571720

 

Karavaan nei de Takomst bezoekt Grou

Deze zomer trekt de Karavaan nei de Takomst door Fryslân als onderdeel van het cultureel festival Arcadia.  Op Hemelvaartsdag 26 mei wordt Grou bezocht, waar een interessant programma voor gemaakt is.

De Karavaan nei de Takomst is een zwerftocht door Fryslân van en door vooroplopers op het gebied van een duurzame toekomst. De Karavaan wil bestaande duurzame initiatieven in het zonnetje zetten door een podium aan te bieden voor een geïnteresseerd publiek. Het is een initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslan, SDGNetwurk, Doarpswurk en de Friese Milieufederatie.  Grou werd al in een vroeg stadium door Bouwe de Boer gevraagd om een van de finishdorpen te zijn. De integrale benadering vanuit de Droom voor Grou2030 viel hem op. In deze toekomstvisie van Grou blijken veel aspecten van duurzaamheid een plek te krijgen.

De stappen die in Grou gezet worden naar de Droom voor 2030, krijgen alle ruimte op de startdag van de Karavaan op Hemelvaartsdag. Maar de dag start met een wandeling van It Bosk in Leeuwarden via Goutum en Wirdum naar Reduzum met informatie over duurzame initiatieven aldaar. Na de lunch in Reduzum wordt met elektrische sloepen over het Swin naar Grou gevaren. Deelname aan deze dag staat open voor iedereen, opgeven kan via https://karavaanneidetakomst.frl/dag-1

De Karavaan komt om 15 uur aan op de Nieuwe Kade waarna de deelnemers langs een aantal geslaagde projecten van de werkgroep Groen/Biodiversiteit geleid worden.  Bij deze rondgang zijn ook Grousters welkom om aan te sluiten. Als we op het plein tussen Parkstraat en Hoofdstraat aankomen, wordt het zeker interessant. Rond 16 uur zal hier, in samenwerking met Businessclub Grou, een verrassende vergroenactie plaatsvinden.

De dag wordt afgesloten met een lezing door Jan Terlouw, nestor van de duurzaamheidsbeweging in Nederland, in de Sint Piterkerk. Deze lezing start om 16:30 uur. Gezien de beperkte capaciteit van de kerk wordt verzocht om hiervoor aan te melden via info@grou2030.nl.

Tuinen om van te smullen

Knipt u in eigen tuin weleens een soepje bij elkaar? Haalt u thee van eigen terras? Tovert u weleens een toetje tevoorschijn met een bloem uit eigen border? De werkgroep Voedsel van Grou2030 is zeer verheugd dat schrijfster Madelon Oostwoud, bekend van diverse boeken als ‘Voedselbos’, ‘Een kleine eetbare tuin’ en ‘Voedselbosrand’, op woensdag 13 april een lezing zal houden in haar toekomstige woonplaats Grou.

Madelon neemt ons aan de hand van beelden mee door bestaande tuinen en geeft toelichting over de eetbaarheid van gangbare planten, bomen en kruiden. Ze reikt eenvoudige ideeën aan om tuinen en balkons zodanig te beplanten dat je kunt oogsten dat het een lieve lust is, zonder af te doen aan de sierwaarde en de schoonheid. Natuurlijk gooit u na afloop van de lezing uw tuinplannen niet radicaal omver. Maar bij de keus van nieuw plantgoed zal de eetbaarheid voor mens én dier vermoedelijk wel gaan meetellen.

De lezing vindt plaats bij ‘Ontmoeten en meedoen’  aan de Muldyk 1 te Grou.  Inloop om 19.45 uur, start lezing 20.00 uur. Na afloop van de 50 minuten durende lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het inzien/aanschaffen van Madelon’s boeken.

Graag aanmelden door een mail te sturen naar grou2030@gmail.com. De kosten zijn een vrijwillige bijdrage aan het einde.