Global Goals Vlag wappert in Grou

In Grou aandacht geven aan de landelijk SDG-Vlaggendag is een initiatief van UVV en Grou2030 waarbij Pleatslik Belang, Kringloop, Amaryllis, PKN Grou en Friesmastate zich van harte aansloten. Al deze organisaties zetten zich in om niet alleen Grou maar ook de wereld steeds weer een stukje sterker te maken. Samen bereiken we meer dan alleen. ‘Gearwurking om de doelstellingen te heljen’ is niet voor niets doel 17 van de Global Goals.  Vandaar dat op zaterdagochtend 23 september, in goed gezelschap, de SDG-vlag in top ging bij Friesmastate. Een verslag is te zien op grousters.nl/video-waarom-wappert-de-global-goals-vlag-vandaag-in-grou/

De Sustainable Development Goals (SDG’s) ook wel Global Goals genoemd zijn de 17 ontwikkelingsdoelen die wereldwijd door de VN zijn vastgelegd met als doel om armoede en ongelijkheid te verminderen en positieve klimaatveranderingen teweeg te brengen.

De samenwerkende organisaties willen deze wereldwijde duurzame doelen steeds meer zichtbaar en bespreekbaar maken bij hun werk. Zo hangen ze sinds kort als kleurig canvasdoek in de Doarpskeamer, mar dan wol yn it Frysk. Hiermee willen we mensen ervan bewust maken dat inzet voor elkaar en  voor je dorp ook bijdraagt aan de wereldwijde doelen. En dat zeker ook leuk en gezellig kan zijn.