Fotoreportage Groen Grou in het Park

Groen Grou in het Park was een geslaagd evenement met 250-300 bezoekers. Sylvia Seelaar maakte voor ons vele foto’s. Een twintigtal zijn verwerkt tot bijgaande fotoreportage waarmee een beeld wordt geschetst van de vele activiteiten.

Groen Grou in het Park

,

Op zondag 4 juni organiseert Grou2030 een groene markt en picknick in het Wilhelminapark. Een evenement om te verbinden en inspireren. Zo’n twintig aanbieders en organisaties laten vol trots zien hoe ze werken aan een groene toekomst.

Thema Vervoer en Energie

Iedereen Fietst samen met Kringloopwinkel Grou –  In Nederland is een fiets een onmisbaar vervoermiddel. Zeker kinderen kunnen niet zonder. Het project Iedereen Fietst zamelt samen met de Kringloopwinkel Grou fietsen in, repareert ze en geeft ze uit. Er is op deze dag ook de mogelijkheid om fietsen in te leveren.

Deelauto – Gaat Grou aan de deelauto? Evenals Akkrum en Heeg wil de werkgroep Energie een aantal deelauto’s in Grou hebben. Er wordt een auto getoond, wordt geworven voor de auto en voorlichting gegeven.

Ekotil – Steeds meer huizen worden verduurzaamd. Dat is voor de bewoners fijn maar betekent voor veel vogels juist dat de holletjes of gaatjes waar ze vaak inzitten, dicht worden gemaakt. Daarvoor is er een alternatief gevonden, de zogenaamde ‘Ekotil. Een model is in het park te zien.

Fixteam Grou 2030 – Het Fixteam heeft zich de afgelopen winter met raad en daad ingezet om de energierekening van menige Grouster te verlagen. Hier presenteert ze zich en is er de mogelijkheid om advies te krijgen en aan te melden voor een fix.

Thema Biodiversiteit

Fugelwacht Grou – De Fugelwacht Grou presenteert haar activiteiten en neemt haar drone mee, waarmee ze tegenwoordig inspecties uitvoert. Zo mogelijk worden demonstraties met deze drone gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om nestkastjes te timmeren. Deze zullen na de markt in en rond Grou worden opgehangen.

Groene daken – Daken kunnen een belangrijke factor zijn in de vergroeningsopgave. Grouster Dicky Jonker laat zien op welke wijze daken kunnen worden vergroend.

Tuinboeken – Madelon Oostwoud staat in het park met haar tuinboeken. Als je in je tuin of op je perceel aan de slag wilt met eetbare vaste planten, kun je haar om raad vragen.

Tuin van de Toekomst – In de Tuin van de Toekomst te Jorwert wordt volgens de permacultuur methode geteeld, daarnaast wordt de wol verwerkt en worden houten lepels zelf gesneden. Pytsje van der Hem gaat hier graag over in gesprek, terwijl ze lepels snijdt. Producten uit haar tuin waaronder theekruiden zijn te koop.

Werkgroep Biodiversiteit Grou 2030 – De werkgroep wil Grou nog groener maken en deelt zaailingen uit.

Thema Voedsel

Picknick met ideeënbus – Na het succes van de dorpspicknick van vorig jaar is deze ook weer van de partij. Neem je eten mee en ga zitten op de strobalen. Haal er nog wat bij bij de Heer van Zuylen. En laat je gedachten gaan over ons dorp en toekomst. Ideeën kunnen in de ideeënbus.

Yn e Sinne Farm – Yn ‘e Sinne Farm kweekt de groenten volgens de permacultuur methode nabij Grou. Mogelijkheid om kennis te maken met de boer, het CSA-gedachtegoed, het oogstaandeel en groenten te kopen. Joel en zijn team staan er met een kraam.

Heer van Zuylen – Jeroen is een kok met een kunstenaars­opleiding. Dit leidt tot verrassende combinaties van gerechten, opmaak van schalen en tafels en inrichting van locaties binnen en buiten. Heer van Zuylen bereidt heerlijke hapjes en gerechten. Mogelijkheid om gerechten te kopen voor de picknick en zo mogelijk wat te proeven. Veelal gemaakt met de groente van Yn ‘e Sinne Farm.

Imker Tinus Bijlsma – De imker laat zien op welke wijze hij de honing samen met de bijen produceert.

Stichting Ik ben bio – Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een meer biologische wijze van omgaan met onze aarde. De stichting geeft aandacht voor ieder zijn rol.

Land van ons – Door de Coöperatie Land van ons worden meerdere landerijen beheerd.  Ze geloven in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond namens de deelnemers. Op dit land herstellen ze de biodiversiteit en het landschap. Pachters kunnen rendabel boeren. Meedoen is makkelijk. Ruim 24.000 deelnemers gingen je voor.

 Thema Bloeizone

Spelen in het park – Wat is te ontdekken in het park? Parkvrijwilliger Sabine laat de jeugd middels spellen het park en de natuur daar ontdekken.

Kim Hatha yoga – Demonstraties Hatha Yoga. Lekker buiten kennis maken met deze yoga vorm.

Handwerkcafe – Leden van het café komen hun vaardigheden demonstreren en vertellen graag over hun club.

Huntington duofiets – De duofiets van de Huntington poli wordt veel gebruikt, maar kan nog meer gebruikt worden. Ga in gesprek met de vrijwilligers over de fiets en Huntington.

Doarpskeamer Amaryllis – Toe aan een kop koffie of thee. Deze kan gehaald worden bij Amaryllis. Ze laten zien wat ze voor het dorp en haar inwoners kunnen betekenen en hebben ook een grabbelton.

Werkgroep Bloeizone Grou 2030 – De werkgroep presenteert haar visie op gezond ouder worden en geeft voorlichting over haar activiteiten.

Week van de Gezondheid

Drie dagen, 23, 24 en 25 mei, komt de Bloeizone Fryslân Estafette langs op de Boldert en in de Twine.  

In de “Wike fan de Sûnens” is er een programma voor jong en oud, gericht op SAMEN DINGEN DOEN en op gezondheid & welzijn. Het programma vol activiteiten is grotendeels op De Boldert en op woensdag ook nog bij Sporthal de Twine. Zie voor de details Programma Wike fan de Sûnens bloeizone Grou 2030

Iedereen kan meedoen en alles is gratis. Voor de Doortrapdag inclusief lunch op woensdag kun je je aanmelden via doortrappen@fietsersbond.nl  Ook voor de lunch op donderdag van Ite mei in Praatsje is aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot  uiterlijk zondag 21 mei Tjittie via 0566-623447

Grou is hard aan het werk om een zogenaamde Bloeizone te worden: een plek waar mensen gezond oud kunnen worden. Dat doen we met allerlei organisaties, zowel vrijwilligers als professionals. Als je gezond wil blijven, is het belangrijk vroeg te beginnen met gezond(-er) leven.  Wij hopen dat deelnemers aan de “Wike fan de Sûnens” kunnen genieen van de activiteiten en dat we zo stap voor stap met zijn allen onze gezondheid verbeteren of kunnen behouden.