Grou Bloeit van 2 – 9 juni 2024

De week Grou Bloeit werd geopend op zondag 2 juni met een gezellige picknick bij het strandje, openingswoorden van voorzitters van BCG en PBG, een toespraak van wethouder voor duurzaamheid dhr. Stellingwerf. De wethouder schetste de kern van de week mooi en plaatste het in een groter verband van de vraagstukken van aarde en mensheid. En tot slot een gezamenlijke plons. Het was de opmaat naar een week met zo’n 40 activiteiten.

Vrijwilligers van Grou2030 organiseerden het nodige hiervan. De dagelijkse ochtendduik om 7 uur met een gezamenlijk ontbijt op de zaterdag kwam van de vrijwilligers van Bloeizone. Zij organiseerden ook twee maal een workshop over positieve gezondheid en de start van Walking Football samen met GAVC.  Deel 2 van de Kruiwagenmars werd gelopen van kinderopvang naar ouderenzorg.  De werkgroep Energie bedacht een week fossiel-vrij-naar-school-of-werk. Dit eindigde in een levendige en muzikale optocht. De vrijwilligers van Voedsel leverden een prestatie om trots op te zijn door een grote duurzame markt in het Wilhelminapark te organiseren. Hier presenteerden zich ook de Groenbrigade, Biodiversiteit en Bloeizone in hun kramen. Dit keer met steun van twee groepen studenten van NHL – Stenden die voor een ludieke aanpak zorgden.

Alles bij elkaar mogen we er trots op zijn dat we met relatief weinig mensen zoveel hebben kunnen bijdragen aan de week Grou Bloeit.

Zie voor een beeldverslag en filmpjes deze link. https://grou.bloeit.frl/zo-beleefde-grou-de-bloeiweek-grou-bloeit-in-fotos-en-videos/