Eerste editie Fittesten in Grou

Vrijwilligers van Bloeizone Grou2030 hebben op woensdag 12 juni een groot succes behaald: er werd aan 100 mensen van 75 jaar en ouder een fittest aangeboden. De werkgroep bestaat al 4 jaar en werkte al die jaren gestaag aan haar speerpunten: leefstijl bevorderen en armoede bestrijden. Een gezondheidscheck kan voor het bevorderen van leefstijl een grote bijdrage leveren. Men weet daarmee immers hoe het staat met de gezondheid en waaraan men zou kunnen werken om die te verbeteren.

De vorm van de fittest is opgezet in nauwe samenwerking met de huisartsenpraktijk, met BV Sport en met ondersteuning van de Hanzehogeschool. Mensen kregen een uitnodiging van de huisartsen en schreven zich in. Al binnen 72 uur moest de inschrijving gesloten worden en er staan nu 100 mensen op de wachtlijst. Dit was boven verwachting.

Ook de fittest zelf verliep boven verwachting. De sfeer was goed, de organisatie was prima, er waren heel veel vrijwilligers die de meetstations bemensten, maar ook in koffie- thee voorzagen. Weer anderen bemensten de adviestafels of de kramen van de gezondheidsmarkt. De bezoekers beoordeelden de fittest met gemiddeld een 8 à 9.

Zo snel als maar enigszins kan, maar in ieder geval in het najaar zal de tweede editie worden georganiseerd. Hopelijk kan er gestaag door worden gewerkt op dit spoor, zodat een fittest ook aan jongere generaties kan worden aangeboden.