Belang van meer bomen in dorpscentrum

Ook Businessclub Grou draagt bij aan de Droom van Grou en komt met een bomenplan voor het centrum, geïnspireerd door het evenement Bosk. Bij gelegenheid van het bezoek van de Karavaan werd een eerste boom in kist geplaatst op het pleintje bij de Hema.  Een kort filmpje over de startdag Karavaan op 26 mei is hier te vinden:Freonen fan Fossylfrij Fryslân op LinkedIn: Dag 1 – Karavaan nei de Takomst

Voorzitter BCG Ivo Krikke en wethouder Hein Kuiken waren hierbij aanwezig en maakten van de gelegenheid gebruik om KaraVaantjes uit te delen aan vier mensen van de regiegroep van Grou2030. Enny, Dick, René en Lenie krijgen vaantje als Kartrekkers Grou2030

Het belang van bomen werd verder toegelicht door Simone Beem. ‘We zullen op een andere manier met regenwater moeten omgaan. Meer water kunnen opvangen als het regent, en dat vasthouden voor droge periodes. Bomen en onverhard groen kunnen ons daar enorm bij helpen. Bomen geven schaduw bij hitte, boomwortels houden de grond bij elkaar, boombladeren verdampen water bij hitte en maken van CO2 weer O2. Bestrating zal op veel plekken plaats moeten maken voor groen, om via waterberging droge voeten te houden en bij droogte een watervoorraad te hebben. Grou2030 is daar al jaren mee bezig: we stimuleren Grousters via acties als Steenbreek, geveltuintjes, fruitbomen per straat aanbieden en natuurlijk de recente Vergroen Je Straat Wedstrijd”

“Meer groen raakt ook aan het verkeers- en parkeerbeleid in Grou. Allereerst pleiten we voor aantrekkelijke fietsroutes door het dorp, waardoor Grousters de auto graag laten staan. En waarom moeten alle gasten tot in het dorp kunnen rijden? Uit onze enquête in 2019 bleek dat meer dan 50% van de Grousters wil dat Grou autoluw wordt. En als het dorp dan ook nog eens een groene oase is, waar bewoners en toeristen tot rust komen. Want groen ontspant. En trekt vogels aan, die ons ook weer blij maken.”

“Als wij met Grousters over groen praten, horen we vaak dat ze Grou veel groener willen, en biodiverser.  Maar we spreken ook mensen die weten dat we van groen zijn en ons vertellen dat het niet netjes genoeg is nu de gemeente niet meer mag spuiten. Groen tussen tegels! Ook hierbij staan we voor een andere mindset: Staat er nou te veel groen in de voegen tussen de tegels, of staan er teveel tegels rond het groen?”