Aangepast maaibeheer voor ontwikkeling bijenlint

Het bijenlint in Grou komt steeds meer tot ontwikkeling. Op dit deel van de grasvelden rondom in het dorp wordt een aangepast maaibeleid toegepast. De vele bloemen zijn van belang voor de bijen en andere soorten insecten.

En ook wij als inwoners genieten ervan. Soms is er toch nog discussie over het te snel maaien van de bloemenvelden. Dicky Jonker legt uit hoe dit zit. “Het extensieve beheer houdt in dat er in de beginfase (de eerste jaren) vaker gemaaid wordt dan uiteindelijk op de langere termijn de bedoeling is. Dit heeft te maken met verschraling. Langs het kanaal bijvoorbeeld is vorig jaar de grond aangevuld en ingezaaid.  Daardoor zijn er nog veel voedingsstoffen mobiel. Door vaker te maaien worden er meer voedingsstoffen afgevoerd en er komt ook meer rust in de grond waardoor zich een meer stabiele vegetatie kan ontwikkelen met meer diversiteit, die ook minder vaak gemaaid hoeft te worden. Uitgangspunt voor dit beheer is dat minder beschikbare voedingsstoffen en meer rust in de bodem geeft op termijn een grotere, stabielere soortenrijkdom.”

Op deze maaikaarten kunt u vinden hoe een veld bij u in de buurt onderhouden wordt.

Maaikaarten-gazon-2022_Grou-Zuid.pdf

Maaikaarten-gazon-2022_Grou-Midden.pdf

Maaikaarten-gazon-2022_Grou-Noord.pdf