Karavaan nei de Takomst bezoekt Grou

Deze zomer trekt de Karavaan nei de Takomst door Fryslân als onderdeel van het cultureel festival Arcadia.  Op Hemelvaartsdag 26 mei wordt Grou bezocht, waar een interessant programma voor gemaakt is.

De Karavaan nei de Takomst is een zwerftocht door Fryslân van en door vooroplopers op het gebied van een duurzame toekomst. De Karavaan wil bestaande duurzame initiatieven in het zonnetje zetten door een podium aan te bieden voor een geïnteresseerd publiek. Het is een initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslan, SDGNetwurk, Doarpswurk en de Friese Milieufederatie.  Grou werd al in een vroeg stadium door Bouwe de Boer gevraagd om een van de finishdorpen te zijn. De integrale benadering vanuit de Droom voor Grou2030 viel hem op. In deze toekomstvisie van Grou blijken veel aspecten van duurzaamheid een plek te krijgen.

De stappen die in Grou gezet worden naar de Droom voor 2030, krijgen alle ruimte op de startdag van de Karavaan op Hemelvaartsdag. Maar de dag start met een wandeling van It Bosk in Leeuwarden via Goutum en Wirdum naar Reduzum met informatie over duurzame initiatieven aldaar. Na de lunch in Reduzum wordt met elektrische sloepen over het Swin naar Grou gevaren. Deelname aan deze dag staat open voor iedereen, opgeven kan via https://karavaanneidetakomst.frl/dag-1

De Karavaan komt om 15 uur aan op de Nieuwe Kade waarna de deelnemers langs een aantal geslaagde projecten van de werkgroep Groen/Biodiversiteit geleid worden.  Bij deze rondgang zijn ook Grousters welkom om aan te sluiten. Als we op het plein tussen Parkstraat en Hoofdstraat aankomen, wordt het zeker interessant. Rond 16 uur zal hier, in samenwerking met Businessclub Grou, een verrassende vergroenactie plaatsvinden.

De dag wordt afgesloten met een lezing door Jan Terlouw, nestor van de duurzaamheidsbeweging in Nederland, in de Sint Piterkerk. Deze lezing start om 16:30 uur. Gezien de beperkte capaciteit van de kerk wordt verzocht om hiervoor aan te melden via info@grou2030.nl.