Meer biodiversiteit nabij Nij Djip

Er worden plannen gemaakt voor een sterke opwaardering van de biodiversiteit op de driehoek De Vlet-De Boeijer-Nij Djip. Bewoners  in de directe omgeving krijgen hierbij inspraak.

De laatste 15 jaar is er een groeiend besef dat groen het ondergeschoven kind is geweest in de samenleving. Woonwijken versteenden door de nadruk die er op bereikbaarheid en parkeren werd gelegd. Daardoor is er veel groen verdwenen. Toch is groen van groot belang voor een goede kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving. Het zorgt voor schonere lucht, voor schaduw, voor wateropname, voor stofvang. Het geeft beschutting. Het maakt mensen gelukkiger. En het biedt leefgebied voor vogels, dieren en insecten.

Dit is ook bekend bij de gemeente Leeuwarden en die heeft er beleid op gemaakt om, samen met bewoners(organisaties), meer en kwalitatief beter groen terug te brengen in de openbare ruimte. De werkgroep Biodiversiteit probeert in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en betrokkenen het groen in Grou uit te breiden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Hierbij leggen we accent op vergroting van de biodiversiteit. Enkele resultaten van onze inspanningen zijn het realiseren  van de geveltuintjes in De Baai en het extensiever maaibeheer van het gehele bijenlint.

Mogelijkheden voor meer biodiversiteit
Het grote driehoekige grasveld (3600 m2) tussen De Boeijer, De Vlet en Nij Djip is een van de grasvelden die aanvankelijk 26 keer per jaar werd gemaaid en sinds een jaar of vijf onderdeel is van het bijenlint met minder intensief  maaibeheer. Maar het terrein biedt mogelijkheden voor het laten ontstaan van veel meer biodiversiteit, juist door zijn geschikte ligging. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het water van het Nij Djip een grotere rol te laten spelen, door er hoogteverschillen in aan te brengen, en met meer struiken en/of bomen te werken. Op deze wijze kan er een aantrekkelijk, ecologisch buurtparkje ontstaan.

De gemeente heeft op basis van de bodemgesteldheid en de omstandigheden een schetsplan gemaakt. Het is een schetsplan, een leidraad, en is niet definitief.
Er kunnen aanvullingen en kleine veranderingen in aangebracht worden. Daartoe zijn bewoners van de aangrenzende woningen aan De Fûke, De Boeijer en De Vlet middels een brief geïnformeerd; zij kunnen meedenken over het aanpassen van het gebied.

In de brief aan de bewoners staat een verkeerde datum voor de bijeenkomst met bewoners op het veld. De juiste datum is: zaterdag 28 oktober. Om 10:00 uur is dan gelegenheid om ideeën en onduidelijkheden te bespreken. We horen graag of u op 28 oktober aanwezig bent: info@grou2030.nl

Het streven is het plan nog dit jaar uit te voeren. De toelichting vindt u hier: Ontwerpschets inrichting en toelichting driehoek Vlet