“Bosk” ook voor Grou

Het wandelende “Bosk” was één van de hoogtepunten van de manifestatie Arcadia.  Dit bestond uit tientallen houten bakken gevuld met bomen en deze werden een aantal keren verplaatst door de stad Leeuwarden. Hierdoor hebben bezoekers kunnen genieten, maar vooral ervaren wat een groene omgeving met je doet. Heel veel positieve reacties volgden.

Het centrum van Grou heeft weinig groen en dat gaat veranderen. Ook in Grou komen bakken met bomen. Ook deze bomen gaan “wandelen” en wel door de Hoofdstraat, over het Halbertsma plein, langs Doorbraak/ Gedempte Haven en de Meersweg.

Zes bakken zijn gevuld door Snoek Puur Groen met in elk vier behoorlijk grote bomen.  Vrijwilligers van de Groene Brigade van Grou2030 zullen er vanaf het najaar voor zorgen dat er beplanting onder komt. Hiermee wordt uitdroging van de grond tegengegaan. Het water geven wordt deze zomer professioneel verzorgd: ook door Snoek Puur Groen. De bakken blijven drie jaar beschikbaar voor Grou.

Via de Business Club Grou is voor dit project een subsidie aangevraagd. Het plan komt uit de koker van Grou2030 en wordt van harte ondersteund door de Doarpskoöperaasje in oprichting.  In Doarpskoöperaasje Grou zijn na de definitieve oprichting diverse organisaties vertegenwoordigd, zoals Pleatslik belang Grou, Grou Aktief, Business Club Grou e.d.