Gemeente Leeuwarden

Gemeente gaat meer natuurlijk maaien in Grou

De gemeente maait vanaf juni een aantal wegbermen en grasvelden in Grou minder vaak of anders. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente de diversiteit van flora en fauna stimuleren.

Samen met Grou2030 heeft de gemeente bepaald welke stukken gras in het dorp natuurlijk gemaaid gaan worden. Hiervoor wordt het afgemaaide gras weggehaald, waardoor kruiden en bloemen de kans krijgen om te groeien en bloeien. Gemiddeld duurt het drie jaar voordat de resultaten helemaal zichtbaar zijn.

Voorheen werden bermen en grasvelden in de gemeente 28 keer per jaar gemaaid. Hierdoor zag het gras er weliswaar strak uit, maar ontstond er weinig variatie in planten en bloemen die zo belangrijk zijn voor insecten. Met het nieuwe maaibeheer is meer oog voor de natuur, insecten en biodiversiteit. Insecten zoals bijen en hommels hebben het de laatste jaren steeds moeilijker omdat minder bloemen en nectar aanwezig zijn om te bestuiven. De effecten en ontwikkelingen van het nieuwe maaibeheer worden nauwlettend door de gemeente gemonitord.

Wanneer de bermen en grasvelden in bloei staan worden sommige gemaaid. Dat wordt gedaan om de bloemen een tweede bloeiperiode te geven. Voordat de bloemen zaad zetten worden ze gemaaid. Hierdoor worden ze gestimuleerd om nogmaals te bloeien. Op andere plekken wordt juist later gemaaid zodat variatie ontstaat en op verschillende plekken in de gemeente nog wat staat te bloeien.

Op de maaikaart, die hier te vinden is, is met gekleurde markeringen te zien waar en hoe er binnen Grou gemaaid wordt. Voetbal-, speel- en recreatieveldjes vallen buiten het natuurlijke maaibeheer.

Timmerman Grou

Timmerlieden gevraagd voor bijenhotels

Grou2030 is op zoek naar handige knutselaars die samen met kinderen tussen 6 en 12 jaar een enkele middag willen werken aan het maken van bijenhotels. Een bijenhotel draagt bij aan het herstel van het aantal insecten, die weer nodig zijn voor de kringloop in de natuur.

Het knutselen gaat in mei plaatsvinden, op voorwaarde dat de Coronamaatregelen het toelaten. Lijkt je dit leuk en wil je wat uurtjes vrijmaken voor dit goede doel, meld je dan aan via het contactformulier of bel met 0566 – 62 10 91.

Tuin Grou

Grou2030 stelt tuincoaches beschikbaar

Voor wie de tuin, het balkon of het plaatsje wil vergroenen heeft Grou2030 hulp beschikbaar.

Tuincoaches kunnen meedenken, een plannetje maken dat past binnen de mogelijkheden en binnen de portemonnee. Een groenere tuin of balkon is fijner wonen en het is goed voor de dieren en planten. Neem voor je vraag contact op via het contactformulier of bel met 0566 – 621092