Kerstpakket voor Johanna Popkema

Grou 2030 zou graag willen dat iedere Grouster bewust nadenkt over zijn eigen bijdrage aan een duurzame wereld. Bijvoorbeeld door via een vragenlijst de eigen Voetafdruk op de aarde vast te stellen. Onder deelnemers aan de Grouster Voetafdruk werd deze week een kerstpakket verloot.

Johanna Popkema was de gelukkige. Het nieuwe Tiny Forest bij de basisschool is een mooie plek voor de uitreiking. Johanna scoort beter dan een gemiddelde Nederlander, hoewel ze zelf vindt dat het nog beter kan. Korter douchen is voor haar bijvoorbeeld een lastige opdracht. Ze gaat wel graag op zoek naar lokaal en duurzaam voedsel.

Gevraagd naar haar Droom voor Grou kiest ze voor meer groen en meer biodiversiteit. Zelf doet ze haar best hiervoor door na iedere verhuizing de stenen uit de eigen tuin te vervangen door gevarieerde begroeiing. Voor Grou zou het goed zijn als ze nog een paar keer verhuist. Mooier is het als iedere inwoner kijkt,  waar er een tegel uit kan en een plant erin.

Studenten helpen Grou 2030

In het voorjaar van 2020 hebben de studenten Hanneleen Trul en Jesse van der Wal onderzoek gedaan en advies uitgebracht over ‘De Grouster participatie in klimaatadaptatie’. Dit deden ze vanuit hun afstudeeropdracht voor Management van de Leefomgeving (Van Hall Larenstein). Het onderzoek ging over het betrekken van bewoners van Grou bij klimaatbestendig van hun eigen omgeving.

De studenten hebben voor dit advies nuttige theorie gecombineerd met lessen uit wel zeven praktijkvoorbeelden van andere dorpen en steden onderzocht. Daarnaast omschreven ze welke reële knelpunten er in Grou liggen, zoals hittestress en wateroverlast. En ook waar in onze dorpscultuur kansen liggen om hier samen aan te werken. Het advies is ook toepasbaar op de realisatie van andere delen van de Droom van Grou. Hier vindt u een samenvatting van het onderzoek.

Kringloop Grou nog groener met zonnepanelen

De kringloopwinkel in Grou speelt een belangrijke rol in het een tweede leven geven van gebruikte spullen. Een volgende stap in duurzaamheid is gezet in samenwerking met de werkgroep Energie van Grou 2030.

Het dak van de winkel is afgelopen week van zonnepanelen voorzien. Renny Ausma, coördinator van de winkel, is erg trots op deze mijlpaal. “Met een opwek van 125.000 kwh wordt er veel meer opgewekt dan we zelf zullen gebruiken en daarmee leveren we weer een aandeel in de vergroening, aldus Ausma. “Laat de zon maar flink schijnen, daar word ik zelf ook vrolijk van.”