Artikelen door Frieslandcentraal

Tussen Meersweg en wandelpromenade ligt…

… een prachtige strook oeverland dat symbool staat voor het proces van ‘verlanding’ waaruit Friesland door de eeuwen heen is ontstaan. En nóg kun je dit proces van aanslibbing en hoger worden van het land daar bekijken. Elk stadium krijgt de plantensoorten die daar bij passen en dus ook de insecten en vlinders die daar […]

Studenten Van Hall Larenstein bieden inzicht

April 2019 zijn de tweedejaars studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein klaar met hun onderzoek naar de meningen van Grousters over duurzaamheid. Via een online enquête, ideeënsessies en interviews hebben zij een goed beeld gekregen. Op 17 april presenteerden 5 groepjes hun deelresultaten in de basisschool van Grou aan belangstellenden. De vrijwilligers van Grou2030 zijn […]