Bestrijding Buxusmot zonder gif

Na een paar warmere dagen in het voorjaar, zien we ineens de buxus weer aangevreten worden. De buxusmot is weer actief.

In oktober spinnen jonge rupsen zich in een cocon en overwinteren tussen de blaadjes van de buxusplant. Ze komen terug tevoorschijn vanaf eind april-begin mei. Ze vreten aan de buxus tot ze verpoppen. Van juni tot juli is de eerste generatie vlinders aanwezig. De vrouwelijke vlinders leggen dan eieren, hieruit ontstaat de eerste generatie rupsen. De eitjes worden op de onder- en bovenzijde van de blaadjes gelegd. De eerste generatie rupsen verschijnt vanaf eind juli en piekt in augustus. De tweede generatie vlinders vliegt van eind augustus tot in september-oktober. De tweede generatie rupsen verschijnt dan in september. Deze rupsen spinnen zich in oktober terug in om te overwinteren.

Op de site van Biogroei kun je lezen hoe je de vreterij in je buxushaag natuurvriendelijk kunt verminderen.  Helemaal verdwijnen zal de mot waarschijnlijk niet. Overigens zal de natuur zich ook bij deze plaag herstellen en naar een evenwicht zoeken. Doordat de rupsen massaal aanwezig zijn, leren veel natuurlijke vijanden de rupsen kennen en is het de ideale snack na de winter of om de winter te overbruggen. Het lijkt erop de massale schade van de eerste jaren dat de mot in Nederland was, niet meer terugkomt.