Verrassende Goede Vrijdag Actie

Vrijwilligers van de werkgroep Bloeizone en van het UVV deelden samen met welzijnsorganisatie Amaryllis op Goede Vrijdag paaspakketten uit aan 100 huishoudens in Grou. De pakketten bevatten lekkernijen zoals een doosje eieren en paaseitjes, maar ook bloemenzaad en informatie over de Doarpskeamer, aangeboden in een feestelijk versierde verpakking. Het viel erg in de smaak.

Werkgroep Bloeizone Grou 2030 zag in de eerdere, succesvolle Kerstactie een kans en is op zoek gegaan naar mogelijkheden om nu ook een Paasactie te organiseren. Dat is gelukt en daarmee konden huishoudens met een kleine beurs worden verrast. Poiesz Grou en een goede gever tastten in de buidel om de kosten te dekken. Wat eerder dit voorjaar  is een initiatief gestart om de buurtkoelkasten aan de Roerdomp en op It Fjild wekelijks te bevoorraden met versproducten. Ook hier helpt Poiesz mee, naast Yn ‘e Sinnefarm.