Samenwerken voor biodiversiteit

De werkgroep biodiversiteit heeft op 10 september de wethouder en zijn ambtenaren Grou bijgepraat over de verschillende projecten waar ze aan gewerkt hebben.  Het gezelschap liep langs de Grûndaam/ Nij Djip richting De Baai voor het aanschouwen van de 38 geveltuinen die hier door bewoners, gemeente en Grou2030 in mei zijn aangelegd. Bewoners van De Baai namen de gelegenheid te baat om hun vragen voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de gemeente.

De financiële steun voor de infopanelen voor het oeverland kwam van twee partijen: het Rabobank Coöperatiefonds en het Dorpenbudget van Pleatslik Belang. Het is een wens van Grou2030 om ook langs het bijenlint van Grou borden te plaatsen om bewoners en bezoekers attent te maken op natuur. Dit bijenlint moet de komende jaren langzaam vorm krijgen, gelijk oplopend met het veranderde maaibeheer van gemeente Leeuwarden.