Rondgang langs groenstroken in Grou

Op donderdag 1 juli waren twee medewerkers van de Afdeling Wijkzaken van gemeente Leeuwarden in Grou.  Zij kwamen om samen met vertegenwoordigers van Grou2030 te kijken naar de stand van zaken van het nieuwe maaien. Grou 2030 realiseert de komende jaren samen met de gemeente een 6 kilometer lang bijenlint.

Om nuttig te zijn voor bijen is het nodig dat er meer bloeiende bloemen in de grasstroken komen. Heel vaak maaien is dan natuurlijk uit den boze; dan krijg je alleen kort gras met hier en daar een verdwaalde paardenbloem of boterbloem. Leeuwarden noemt het minder vaak maaien “extensief maaibeheer” en heeft een kaart waarop de aangewezen stroken voor de maaiers zijn vastgelegd. Het intensieve maaien gebeurt ook, vooral op speelplaatsen, de veiligheid gegarandeerd moet worden, een hondenlosloop gebied is of het eenvoudigweg te onhandig is.

Het weghalen van gemaaid gras is van groot belang. Hiermee voorkom je dat er stikstof uitstroomt in de bodem, want daarmee krijgen vooral planten als brandnetel, braam of distel een kans. Dat is té eenzijdig voor insecten en ongewenst voor mensen. Het bleek een nuttig bezoek, want op enkele plekken bleek het gras van maandag na het klepelen nog niet weggehaald te zijn. Jellie Broersma en Riemer Haagsma maakten hiervan notities en zorgen ervoor dat dit hersteld wordt. Bonne Bruinsma en Dick Jonker van Grou2030 brachten enkele klachten in van inwoners en gezamenlijk kwam het viertal tot oplossingen hiervoor.

Mocht u vragen hebben over waar het extensief maaien is afgesproken, dan kunt u de kaart raadplegen waarop dit te vinden is. https://www.leeuwarden.nl/nl/file/36428/download  Deze kaart wordt na dit bezoek een klein beetje aangepast.