Volop groenacties

Op Goede Vrijdag zetten vrijwilligers van Grou2030 samen met enkele bewoners 12 jonge fruitbomen en bessenstruikjes in de voortuinen aan de Gruttostraat. De bedoeling is duidelijk: meer groen is fijner voor mensen en helpt tegen hittestress of tegen wateroverlast. Bloeiende bomen en struiken vormen voedsel voor insecten en later voor vogels en natuurlijk ook voor mensen. Een echte win-winsituatie.

De actie is gesponsord door Bruna Grou die het drukwerk schonk, door Snoek Puur Groen die tuinaarde en compost doneerde en door Joël van de Broek en zijn vaste hulp Wietse van Yn’e Sinne farm. Zij stelden hun tijd en kennis & kunde ter beschikking. Een eerdere actie vond plaats op 3 december jl. op dezelfde dag als de aanplantactie van het Tiny Forest bij de basisschool. In de Roerdompstraat werden toen ook in 12 voortuinen bomen en struiken geplant. De volgende groenactie, dit keer voor geveltuintjes, staat gepland in de Baai.  Wil je ook met je straat meehelpen aan vergroening, meld je dan aan via info@grou2030.nl.

De actie in de Baai sluit mooi aan bij het NK Tegelwippen. Het doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels uit de grond ‘wippen’ en verruilen voor groen. Meer dan veertig gemeenten hebben zich aangemeld. Er zijn derby’s tussen Leeuwarden en Groningen, Amsterdam en Rotterdam, Breda en Tilburg en Utrecht en Den Haag. In al deze gemeenten vervangen inwoners een deel van hun tegels door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefomgeving voor insecten en dieren te verbeteren. https://nk-tegelwippen.nl/