Kerstpakket voor Johanna Popkema

Grou 2030 zou graag willen dat iedere Grouster bewust nadenkt over zijn eigen bijdrage aan een duurzame wereld. Bijvoorbeeld door via een vragenlijst de eigen Voetafdruk op de aarde vast te stellen. Onder deelnemers aan de Grouster Voetafdruk werd deze week een kerstpakket verloot.

Johanna Popkema was de gelukkige. Het nieuwe Tiny Forest bij de basisschool is een mooie plek voor de uitreiking. Johanna scoort beter dan een gemiddelde Nederlander, hoewel ze zelf vindt dat het nog beter kan. Korter douchen is voor haar bijvoorbeeld een lastige opdracht. Ze gaat wel graag op zoek naar lokaal en duurzaam voedsel.

Gevraagd naar haar Droom voor Grou kiest ze voor meer groen en meer biodiversiteit. Zelf doet ze haar best hiervoor door na iedere verhuizing de stenen uit de eigen tuin te vervangen door gevarieerde begroeiing. Voor Grou zou het goed zijn als ze nog een paar keer verhuist. Mooier is het als iedere inwoner kijkt,  waar er een tegel uit kan en een plant erin.