Studenten helpen Grou 2030

In het voorjaar van 2020 hebben de studenten Hanneleen Trul en Jesse van der Wal onderzoek gedaan en advies uitgebracht over ‘De Grouster participatie in klimaatadaptatie’. Dit deden ze vanuit hun afstudeeropdracht voor Management van de Leefomgeving (Van Hall Larenstein). Het onderzoek ging over het betrekken van bewoners van Grou bij klimaatbestendig van hun eigen omgeving.

De studenten hebben voor dit advies nuttige theorie gecombineerd met lessen uit wel zeven praktijkvoorbeelden van andere dorpen en steden onderzocht. Daarnaast omschreven ze welke reële knelpunten er in Grou liggen, zoals hittestress en wateroverlast. En ook waar in onze dorpscultuur kansen liggen om hier samen aan te werken. Het advies is ook toepasbaar op de realisatie van andere delen van de Droom van Grou. Hier vindt u een samenvatting van het onderzoek.