Kinderen timmeren bijenhotel voor Grou

Wethouder Wassink opende op 1 juli het bijenhotel dat door kinderen van de Buitenschoolse Opvang en vrijwilligers is getimmerd. Van oude vloerplanken en ander materiaal dat “over was” is een groot onderkomen gemaakt.  Het staat nu in de zoemende en bloeiende ruimte achter de  tennisvelden. Dit bijenhotel is het eerste van een reeks die langs het toekomstige bijenlint moet komen. Het bijenlint kan 6 kilometer lang worden en door heel Grou heen slingeren. Grou2030 werkt samen met gemeente Leeuwarden aan een biodivers dorp waar het goed toeven is voor plant, dier en mens.

Judith, Thijs en Fardau waren aanwezig om samen met wethouder Bert Wassink de laatste onderdeeltjes te plaatsen. Zij hebben vier dinsdagen gewerkt aan het bijenhotel. Alle kinderen en belangstellenden kregen van de gemeente bloemenzaad om thuis te gebruiken. “Want, alle beetjes helpen bij het herstel van natuur. En vergeet niet water te geven!” zo zei de gemeente.