Tussen Meersweg en wandelpromenade ligt…

Vlinders Grou

… een prachtige strook oeverland dat symbool staat voor het proces van ‘verlanding’ waaruit Friesland door de eeuwen heen is ontstaan. En nóg kun je dit proces van aanslibbing en hoger worden van het land daar bekijken.

Elk stadium krijgt de plantensoorten die daar bij passen en dus ook de insecten en vlinders die daar weer op af komen.    Wat hier in drie zinnen staat, wil Grou2030 in beeld brengen op 2 informatiepanelen. De bedoeling is om dit in 2020  klaar te hebben. De gemeente Leeuwarden is hier nauw bij betrokken, omdat het om een stukje openbaar groen gaat.

Met het aanbrengen van informatiepanelen wil Grou2030 het bewustzijn vergroten over wat de natuur ons brengt, op diverse vlakken, waaronder biodiversiteit. Als de Coronamaatregelen het weer toelaten, zullen de bewoners van de Meersweg betrokken worden bij de plannen.