Studenten Van Hall Larenstein bieden inzicht

Van Hal Grou

April 2019 zijn de tweedejaars studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein klaar met hun onderzoek naar de meningen van Grousters over duurzaamheid.

Via een online enquête, ideeënsessies en interviews hebben zij een goed beeld gekregen. Op 17 april presenteerden 5 groepjes hun deelresultaten in de basisschool van Grou aan belangstellenden. De vrijwilligers van Grou2030 zijn blij met de uitkomsten die houvast bieden voor acties. Zie hier voor een uitgebreider persbericht en samenvatting van de resultaten.